Olika medlemsskap

  • Helbetalande medlem  570:-/år
  • Delbetalande medlem 170:-/år
    Om du redan är medlem i rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben eller annan lokal Brukshundklubb. 
  • Familjemedlem (boende på samma adress) 170:-/år.  Uppge huvudmedlemskapsnumret i anmälan.
För att försäkringen skall gälla om det händer något när ni går på kurs hos UBHK måste medlemsavgiften vara betald.
Detta gäller även för alla medföljande personer ur hundens familj.
För att få lösa familjemedlemsskap krävs ett helbetalt medlemsskap  i Umeå BHK eller delmedlemsskap och helbetalt medlemskap i annan SBK-klubb.
En person betalar alltså "fullt pris" 570:- och andra medföljande familjemedlemmar boende på samma adress betalar 170:-/person.

Vill du bli medlem i Umeå Brukshundklubb?

Fyll i dina uppgifter i webformuläret HÄR
Gör därefter en inbetalning till Umeå BHKs Plusgiro 16 41 52-1.
  • Helbetalande 570:-/år
  • Delbetalande 170:-/år
  • Familjemedlem 170:-/år
Gör en inbetalning för varje medlemsskap som du vill teckna, t.ex. ett ordinarie (helbetalande) och ett familjemedlemsskap.

När betalning inkommit får du ett välkomstbrev och medlemsnummer via mail, det kan ta nån vecka.
Därefter administrerar du själv ditt medlemskonto. Klicka
HÄR och följ instruktionerna. 
Har du frågor runt medlemskap, så kontakta vår medlemsansvarige,
Susanne Stjernfeldt,  susan.nest@hotmail.com

Som medlem i Umeå Brukshundklubb får du:

-Tidningen Brukshunden
-Tillgång att träna på klubbens marker och i Loboohallen. (kostnad tillkommer för Loboohallen)
-Kontakt med kunniga instruktörer och lärare.
-Erbjudanden att delta på kurser, temakvällar och föreläsningar.
-Inbjudan till klubbfester och möten.
-Rätt att tävla.
-Möjlighet att tävla om titel och pris som klubbmästare i klubbens aktiva grenar.
-Möjligheter till utbildning av Dig själv om Du vill bli ex.vis instruktör eller tävlingsledare.
-Olycksfallsförsäkring inom ramen för organiserad verksamhet.
-Och inte minst - många nya vänner och bekanta.
 

Om du väljer att tävla för Umeå Brukshundklubb får du dessutom:

 -Möjlighet att delta i tävlingsinriktade kurser och aktiviteter som anordnas.

- Möjlighet att tävla om utmärkelsen ”Årets hund” i respektive gren.

- Uppmärksammande vid årsmöte med en extra gåva från klubben då du erhållit championat/motsvarande merit i någon gren.  

- Ett ekonomiskt bidrag och SM-klädesplagg om du deltar i SM.