Klubben

Besöksadress Öns Norra ände
Postadress: Box 4, 901 02  Umeå
Bg 5103 - 6119
Email: info@ubhk.se

Styrelsen

Maila till hela styrelsen på styrelsen@ubhk.se  
 Ordförande Martin Feuk     ordforande@ubhk.se ,
t
el 070-228 86 22
 Vice ordförande Peder Nimrodsson peder.nimrodsson@ubhk.se
 KassörTanja Gyldénkassor@ubhk.se
 Sekreterare Karin Nylander sekreterare@ubhk.se
 LedamotJennifer Blomberg
 SuppleantMalin Malmenström
 Suppleant Maria Juslinmaria.juslin@gmail.com

Revisorer

Ordinarie Helen Israelsson helen.israelsson@eitech.se 
Ordinarie  Owe Johnson Owe.Johnson@umu.se
Suppleant  Olle Rosén  
Suppleant   Ewa Vrang  

Ansvariga Verksamhetsgrupper- och kommittéer

  • Tjänstehund - Räddning 
    Vilande

 Boka eller hyra

    Kontakta:   bokastuga@ubhk.se
Ange:
-datum
-klockslag
-vad bokningen avser-
-vad ni ska boka (tex plan/stuga)
-ditt namn och telefonnummer och vilken verksamhetsgrupp

  • Loboohallen
        Kontakt: plan-mtrl@ubhk.se 

Webb 

    Webmaster, webmaster@ubhk.se


Valberedning 

-Olivia Steinholtz

-Martina Wolgast

-Vakant