Kursverksamhet‎ > ‎

Funktionär i Rallylydnad

Kurs för Skrivare i Rallylydnad

Vad gör en skrivare: Skrivarens främsta uppgift är att fylla i domarprotokollen under tävling utifrån                domarens bedömning. Därutöver kan skrivaren även ha till uppgift att hjälpa domaren med uppbyggnad av banan.

Förkrav       * God kännedom om Rallylydnadens regelverk (finns att läsa på webben)
* Lägsta ålder för auktorisation är 15 år

När:              19 januari 2014

Var:              Umeå Brukshundklubb och Inomhuslokalen

 

Genomförande: Utbildningen består av eget arbete via webben, en fysisk träff på ca 4 timmar samt hemmauppgifter.

-       Den teorietiska delen avhandlas till största delen som interaktiv utbildning via webb.
 (Skall vara avklarad innan 19/1)

-       Under vår kursdag kommer vi att utvärdera teoriblocket samt jobba med praktiskt arbete med domarprotokoll och resultatlista. Diskussion med kursdeltagare rörande den teoretiska delen. Vi kommer även att ha praktisk övning – torrövning att ifylla protokoll på rätt sätt.

En mer detaljerad kursplan kommer att skickas ut till de som anmält sitt deltagande till kursen i god tid.

Kostnad:    Kursavgift 600 kr, gratis för medlemmar som tävlar för Umeå BHK eller Umeå HU och som vill hjälpa till som funktionär på Rallylydnadstävlingar arrangerade av Umeå BHK.

 

Anmälan: Senast 24/11 HÄR

Kurs för Tävlingssekreterare i Rallylydnad

 
Vad gör en Tävlingssekreterare: Tävlingssekreterare är den klubbfunktionär som ska veta hur man sköter all administration och pappershantering kring en Rallylydnadstävling.
Det innefattar bland annat att skriva inbjudan, ta emot anmälningar, sköta lottning av startordning, ev bortlottning, utfärda och skicka PM, ansvara för sekreteriatet på tävlingsdagen samt avrapportera tävlingen etc.

Förkrav       * God kännedom om Rallylydnadens regelverk (finns att läsa på webben)
* Lägsta ålder för auktorisation är 18 år

När:              18 januari 2014

Var:              Umeå Brukshundklubb, Ön

Genomförande: Utbildningen består av eget arbete via webben, en dags träff samt hemmauppgifter.

-       Den teorietiska delen avhandlas till största delen som interaktiv utbildning via webb.
 (Skall vara avklarad innan 19/1)
-

-       Under vår kursdag kommer vi att utvärdera teoriblocket samt jobba med tävlingsprogrammet SBK TÄVLING och annat rörande tävlingssekretariatet

-       Därefter hemuppgifter och prov.

En mer detaljerad kursplan kommer att skickas ut till de som anmält sitt deltagande till kursen i god tid.

Kostnad: Kursavgift 800 kr, gratis för medlemmar som tävlar för Umeå BHK eller Umeå HU och som vill hjälpa till som funktionär på Rallylydnadstävlingar arrangerade av Umeå BHK.

Anmälan: Senast 24/11 HÄR

Comments