Tider för gemensam träning i Loboohallen VT 2019

Tisdag 8/1 kl 19-21

Söndag 20/1 kl 10-12

Tisdag 5/2 kl 19-21

Söndag 17/2 kl 10-12

Tisdag 5/3 kl 19-21

Söndag 17/3 kl 10-12

Lydnastävling Startklass söndag 24/3

 


TRÄNA LYDNAD
 
Våren 2019 arrangerar lydnadsgruppen gemensamma träningstillfällen i Loboohallen. Under varje tillfälle finns en ledare på plats för att ta betalt och pricka av deltagare samt styra upp gruppmoment. I övrigt sker fri träning och ingen instruktör kommer leda träningen.

Första timmen sker inga utrymmeskrävande moment. I mitten av passet sker gruppmomentsträning för de ekipage som vill. Andra timmen får mer utrymmeskrävande moment ske och där får alla komma överens så att alla får lika mycket tid i och med att eventuellt bara ett ekipage kan köra åt gången beroende på moment. 

Ingen föranmälan. 

Det kostar 50:- per gång och betalas helst med Swish alternativt kontant med jämna pengar till ansvarig vid träningstillfället.

Vänligen läs igenom de övergripande reglerna som gäller när vi tränar i Loobohallen HÄR

Comments