Valp och allmänlydnadskurser (grundkurser)
Valpkurser som vi erbjuder har inriktning på valpens tid, att vara hundägare, att ta hand om hunden på ett bra sätt, fostran och inlärning. 

Kostnaden för kurser varierar men framgår av anmälan. För att få gå kurser ska hunden skall vara vaccinerad (14 dagar skall ha förflutit sen vaccineringen) samt ID-märkt
Valp ska vara 3-7 månader för att delta i valpkurs. Är hunden äldre kallas grundkursen allmänlydnadskurs. Den vänder sig till alla hundar över 7 månader.

Här kan du läsa mer om pågående och planerade kurser kurser
 
För att gå kurs anordnad av Umeå Brukshundklubb måste man vara medlem i Umeå Brukshundklubb som är en idéell förening. 
Våra instruktörer har minst 100 timmars utbildning bakom sig. De är utvalda och rekommenderade av sin klubb.
De har en bred erfarenhet av kursverksamhet och av att aktivt ha tränat egen hund. Instruktörerna jobbar mestadels ideellt och håller kurser på sin fritid.
För 550 kronor blir du medlem i Umeå Brukshundklubb och vår huvudorganisation Svenska Brukshundklubben Läs mer ...
Du behöver dock inte bli medlem förrän du fått bekräftad plats.
 
Kurserna hålls mestadels under vår och höst och annonseras här på vår hemsida och när detta sker görs utskick i vårt nyhetsbrev.
Anmäl dig till det här.
Vid frågor maila gärna hug@ubhk.se
 

 

 

 

 Vad innehåller den viktiga grunden?
 • Kommunikation
  Det är nödvändigt att du kan kommunicera med din hund, så att ni förstår varandra. Kom ihåg att det är du som är den begåvade i detta, även om hunden inte ska underskattas, så är det du som valt hunden och inte hunden som valt dig. Din uppgift är att skapa en kommunikation med hunden, så att den verkligen väljer dig. Tänk om den skulle vilja flytta till din granne istället – hur tror du den agerar då?

 • Relation
  Ingen kommunikation utan en god relation. Relationen bygger i hundvärlden på samma premisser som i människovärlden: man ska känna trygghet till varandra, man ska vilja kommunicera och man ska ha tydliga normer som talar om vad man får och inte får göra. Förutsättningen är att man tycker om varandra.
   
 • Lydnad
  Du styr din hund genom lydnad – den lyssnar och lyder. Om din hund kan ordet ”sitt”, det vill säga sätter sig omedelbart när du säger ”sitt” och sitter kvar tills du säger att den får resa sig. Då har du kontroll på din hund i en rad olika situationer. Kom ihåg: Hunden är inte född att förstå ordet ”sitt” och den sitter inte kvar av sig själv. Den behöver öva och utveckla färdigheten i små, små steg. Den behöver övas i enkla miljöer som så småningom blir allt svårare. Det tar tid och det kräver tålamod. Hundens förmåga att sitta är inte stabil förrän den uppnått mognad. Ibland är inte hunden mogen förrän runt tre års ålder.

  Andra viktiga ord som hunden bör lyda är: "ligg", "hit/kom", "gå fint/fot". Den ska också kunna bryta en påbörjad handling när du säger ”nej”. Hunden ska också bli riktigt glad och känna sig belönad när du säger ”bra”.