Fortsättningskurs "Med sikte på tävling"

24/2 - En återbudsplats finns!
 
Förkunskaper; allmänlydnadskurs eller tävlingerfarenhet i bruks eller lydnad.
 
Instruktör: Ingela Nordahl

Den 25 feb. den 3 mars, den 24 mars och den 31 mars 15.00-17.00
 
Resterande pass förläggs utomhus, samma tid den 6 maj,  den 12 maj, den 3 juni och ett längre pass den 16 juni, 13.00-16.00. 
 
Kursmaterialet ska vara reglerna för bruks o lydnadsklass.
 
Hunden ska vara id-märkt och vaccinerad (det ska ha gått 14 dagar efter vaccinationstillfället innan första träffen)
Kostnad 1100:- inklusive kurslitteratur.
Du måste även vara medlem i Umeå Brukshundklubb, men du behöver inte bli medlem förrän du skall gå kursen.
Kvitto på erlagd kurs och medlemsavgift samt vaccinationsintyg visas upp vid första träffen.
Här finns mer information om medlemskap: http://www.ubhk.se/bli-medlem

Maila carin@vovve.info för anmälan 
24/2 - En återbudsplats finns!