Kursverksamhet‎ > ‎

Valpkurs start 23/9

Välkommen till valpkurs

Varmt välkommen med din anmälan till en valpkurs som ger grunder och förutsättningar för att utveckla en god relation mellan dig och din hund. Kursen leds av instruktörer med god kunskap om hundars beteende och inlärning. Kursen ger kunskap om hundars fostran, inlärningsmetoder och din roll och ansvar som hundägare. Din valp ska vara 3-8 månader för att få gå kurs, vara rumsren och vaccinerad. Du behöver vara medlem i Umeå brukshundklubb. Läs mer på http://www.ubhk.se/bli-medlem om hur du blir medlem. Kursen ges sju tillfällen varav det sista kommer bli en dubbellektion i skogen.


Instruktörer: Peder Nimrodsson & Eva WikströmKurstillfällen:  23/9, 26/9, 30/9, 7/10, 10/10, 17/10 (på stan), 20/10 (i skogen)

Tider: 18.30-21.15 (utom träffen den 20/10)

Plats: Umeå brukshundklubb, Ön

Ändringar av datum och plats kan ske i samråd med kursdeltagarna under kursens gång.
Kursen är fulltecknad!

Peder är SBK-instruktör och har mångårig erfarenhet av att hålla kurser, har tävlat i olika bruksgrenar och under de senaste åren framförallt varit aktiv inom tjänstehundsområdet. Peders förhoppning om kursen är att den ska ge deltagarna verktyg för att skapa en god relation till sin hund och för att hunden ska fungera i olika vardagssituationer.
Eva är förutom SBK-instruktör hundförare i hemvärnet och utbildar sig till SBK friskvårdsinstruktör människa/hund. Evas förhoppning om kursen är att den ska ge grunderna i god hundhållning samt ge inspiration till hundaktiviteter som skänker glädje till såväl hund som människa.

Comments