Klubben‎ > ‎

Årets Hund & Årets Rookie 2011


Umeå Brukshundklubbs tävlingsekipage – skicka in dina resultat till Årets Hund!
 
Utmärkelserna Årets Hund utdelas vid årsmötet den 12 februari 2012.
Styrelsen utser pristagarna efter att medlemmarna själva lämnat in sina bästa resultat under 2011.
Skicka in dina resultat senast den 27 januari 2012 till klubbens sekreterare, via e-post sekreterare@ubhk.se  eller lägg dem i sekreterarens fack på klubben.

Välkommen med dina resultat!


Årets hund Bruks & IPO:

Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika ekipage inom bruksgrenarna. I första hand går priset till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som erövrat flest certifikat under året. Vid lika antal certifikat går priset till det ekipage som uppnått det högsta sammanlagda, genomsnittliga procentuella resultatet avseende certifikat.


Årets hund Lydnadsklass:

Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika elitlydnadsekipage. I första hand går priset till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som erövrat flest 1:a pris under året. Vid lika antal 1:a pris går priset till det ekipage som uppnått det högsta sammanlagda, genomsnittliga procentuella resultatet.
 


Årets hund Agility:

Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika agilityekipage. I första hand går priset till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som har flest antal nollade lopp i agility- och hoppklass 3 sammanlagt.Årets hund Drag:

Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika ekipage vid officiella dragprov, oavsett grupp och klass. I första hand går priset till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som tagit flest certifikat. Vid lika antal certifikat räknas övriga placeringar i fallande skala.
 


Årets hund Tjänstehund:

Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika tjänstehundsekipage. I första hand går priset till det ekipage som vunnit SM, därefter till det ekipage som placerats 2a eller 3a på SM eller blivit internationell räddningshund (RI-hund). Därefter tillfaller priset det ekipage som deltagit i SM eller vunnit distriktmästerskap eller godkänts som eftersökshund hos polisen, sk RE-hund. Deltagande i DM är nästa kriterium och slutligen ekipage som blivit godkänd och erhållit tjänstehundscert.
 


Årets hund Utställning

Tillfaller klubbens under året mest framgångsrika brukshund inom utställning. I första hand går priset till den hund med flest erhållna utställningstitlar och championat under året, därefter till den hund som placerat sig flest gånger i BIS- och/eller BIG-finaler. Vid samma antal resultat går priset till den hund med flest/högst placeringar på SKK:s utställningar, därefter till den hund med flest/högsta BIS-placeringar på annan officiell utställning. För att kunna erövra titeln Årets utställningshund ska hunden ha uppnått minst godkänt resultat i appellklass.
 


Årets Rookie:

Tillfaller den medlem som aldrig tidigare tävlat och under året debuterat i någon av SBKs tävlingsgrenar och avancerat högst i klasserna där förare och hund inte tidigare har tävlat i någon av Brukshundklubbens tävlingsgrenar.