Klubben‎ > ‎

Ordförandes rader

ORDFÖRANDES RADER

Snart är det jul och att ett nytt verksamhetsår går i mål! Umeå Brukshundklubb har återigen sprudlat och sprakat under året med en massa aktiviteter som har förgyllt både klubbens egna men även andra klubbars medlemmars tillvaro.

Arbetet med att bli en målstyrd organisation pågår för fullt och vår klubb har kommit en bra bit på väg! Klubbens olika aktiviteter är nu uppdelade 16 olika verksamhetsgrupper. Nya för detta verksamhetsår är freestylegruppen och rallylydnadsgruppen! Varje verksamhetsgrupp styr sin egen verksamhet genom att utforma mål för sin verksamhet och hur de ska uppnå dessa mål genom sina aktiviteter. Målen och aktiviteterna utvärderas och analyseras sedan så att det ska bli lättare att arbeta mot nya mål nästa omgång eller nästa år.

Den 23 februari 2014år är det dags för årsmöte.
Alla verksamhetsgruppers berättelser om det gångna året och deras verksamhetsplaner med 2014 års målsättningar kommer att finnas att läsa i årsmöteshandlingarna som läggs ut på hemsidan en vecka för mötet. Dessa handlingar ger en förståelse för den enorma insats som vi medlemmar gör och kan göra för vår klubb!

Alla vi som håller på med denna fantastiska fritidssysselsättning att träna hund gör det för att vi tycker att det är roligt och att hundarna tycker det är kul. En positiv hundträning där vi är rättvis mot hunden är en självklarhet hos Umeå Brukshundklubb. Detta är också klart uttalat i SBK:s dressyrpolicy som alla brukshund-klubbar är ålagda att följa. Det har kommit till styrelsens kännedom att det har varit individer på klubben som har betett sig olämpligt mot sin hund vilket styrelsen ser mycket allvarligt på.  Min klubb är din klubb så det är viktigt att alla är uppmärksamma och meddelar styrelsen om något olämpligt sker på vår klubb.

SBK:s dressyrpolicy finns att läsa på:

http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/

Vi ska ha trevligt tillsammans, vi och våra hundar!

Roffa Asplund Ordförande


 
Underordnade sidor (1): Ordförandes rader - Arkiv