Organisation‎ > ‎Agility‎ > ‎

Agilityenkät 2016

Agilitygruppen vill tacka alla för visat intresse och deltagande i sommaren 2016:s  enkätundersökning.
Vi har därigenom fått en bättre bild över de agilityaktivas önskemål och träningsaktivitet. Många seriösa och konstruktiva idéer har kommit oss till del och vi är mycket glada över det uppenbara engagemang i allas vårt gemensamma intresse, agility, som framgår ur flertalet skriftliga enkätsvar. Samtliga svar kommer att beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet av agilityverksamheten i UBHK.
Vänliga hälsningar/Agilitygruppen


Comments