Organisation‎ > ‎Agility‎ > ‎

Agilityträning i Loboohallen

Gemensam agilityträning i Loobohallen för medlemmar i Umeå BHK. Träningen delas in i olika grupper och tiderna alternerar mellan dessa.
För information kring innehåll, anmälan och kostnad för respektive grupp – läs nedan eller i facebookgruppen Agility i Loboohallen”. 

Riktlinjer för gemensam agilityträning i Loboohallen:
  • Hunden ska ha fyllt 1 år för att delta i träning, oavsett grupp.
  • Följande nivåer finns: nybörjare, klass 1, klass 2 och klass 3. Ekipage hänvisas till att delta i en av dessa grupper och att man inte byter grupp fram och tillbaka. Detta för att möjliggöra att så många som möjligt ska kunna erbjudas plats!
  • Fylls inte träningspasset kan anmälan göras av person som egentligen deltar i annan grupp, för att fylla alla platser. Detta tillåts från dagen innan träningstillfället.
  • Kom ihåg att anmälan till ett träningstillfälle är bindande. Det innebär att om du anmält dig och sedan får förhinder är du skyldig att betala för platsen, alternativt hitta en ersättare.
Vid varje träningstillfälle finns utsedd ansvarig person. Ansvarige låser upp lokalen och ansvarar för träningsupplägget. Alla som deltar under träningstillfället hjälps åt med träningen och att bygga/plocka undan hinder. Kontroll av medlemskap i Umeå BHK kommer att ske utifrån medlemslistor. Har du nyligen blivit medlem, vänligen ta med kvitto på inbetalningen.

Anmälan till respektive tillfälle sker via facebookgruppen ”Agility i Loboohallen”. En vecka innan träningstillfället läggs en en notis ut i facebookgruppen med information. Du anmäler dig genom en kommentar i inägget. 7 ekipage erbjuds plats i klass 1-3 och 8 ekipage erbjuds plats i nybörjarklass. Det är först till kvarn som gäller och anmälan är bindande.

Har du frågor kring träningen, kontakta Frida på 073-5551919 eller fridawestergren@hotmail.com

SCHEMA 2019

NYBÖRJARE (instruktörsledd träning):
13/2 kl. 18:00-20:00
27/2 kl. 20:00-22:00
13/3 kl. 18:00-20:00
27/3 kl. 20:00-22:00
10/4 kl. 18:00-20:00
24/4 kl. 20:00-22:00

KLASS 1:

20/2 kl. 18:00-20:00 (kombinationer)

6/3 kl 20:00-22:00 (bana - agilityklass)

20/3 kl. 18:00-20:00 (kombinationer)

3/4 kl. 20:00-22:00 (bana - hoppklass)

17/4 kl. 18:00-20:00 (kombinationer)


KLASS 2:

20/2 kl. 20:00-22:00 (kombinationer)

6/3 kl 18:00-20:00 (bana - agilityklass)

20/3 kl. 20:00-22:00 (kombinationer)

3/4 kl. 18:00-20:00 (bana - hoppklass)

17/4 kl. 20:00-22:00 (kombinationer)

KLASS 3
13/2 kl 20:00-22:00 (bana - hoppklass)
27/2 kl. 18:00-20:00 (bana - agilityklass)
13/3 kl. 20:00-22:00 (bana - hoppklass)
27/3 kl. 18:00-20:00 (bana - agilityklass)
10/4 kl. 20:00-22:00 (bana - hoppklass)
24/4 kl. 18:00-20:00 (bana - agilityklass)
Comments