Organisation‎ > ‎Bruks‎ > ‎

Höstprovet 28-29 september

Höstprovet 28-29/9-2013

         Deltagarlista BRUKSGRENAR Lördag  (uppdaterad 24/9 )               Deltagarlistor IPO/BSL,FH1,FH2

Deltagarlista Söndag   (uppdaterad 24/9 )

Resultat    Bilder

 
Tävlingsledare lördag: Jenny Marklund 070-256 71 63. OBS! Återbud lämnas till respektive grenansvarig, se nedan.
Tävlingsledare söndag: Roffa Asplund 070-680 96 98. OBS! Återbud lämnas till respektive grenansvarig, se nedan.

 

Lördag 28/9

Appellklass spår

Upprop kl: 08.00 Ön

Kontakt: Anna Ericsson 070-6065544

Budföring

Lydnad

Platsliggning

Avfärd spår ca kl 11.00

 

 Elitklass spår

Upprop kl: 08.00 Coop Forum Ersboda
Kontakt: Anders Högdahl
070-6243328
OBS! Lydnaden kommer att gå i
anslutning till spårmarkerna!
Medtag eget fika! 
Uppletande på Ön
Platsliggning + stege sist på dagen
 
 
Sök
Upprop kl: 08.00 Ön
Kontakt: Helene Myhrberg 0735-250110

Platsliggning / lydnad

Avfärd sök ca 10.30

Uppletande på Ön

 
 
IPO/BSL/FH1/FH2
Inträning på Ön fredag 27:e kl 17-19
Upprop kl: 07:30
Spår
Lydnad ca 12.00
Skydd ca 15.00
Kontakt: Pether Ericsson 
070-2864924
 
 
 

 
Söndag 29/9

Lägre klass spår
Upprop kl: 08.00 Coop Forum Ersboda
Kontakt: Maria Lindmark 070-2753395
Spår och budföring
Lydnad /platsliggning på Ön, IPO-planen
 
 
 
Högre klass spår
Upprop kl: 08.00 Ön
Kontakt:  Kicki Bäckström 070-2525997       
Platsliggning
Lydnad
Uppletande
Avfärd spår ca 12.00
 
 

Rapport 

Upprop kl: 09.00 Ön

Kontakt: Jeanette Ericsson 070-2228121 

Lydnad på Ön

Uppletande och budföring på Ön

Avfärd skog ca 12.30

Platsliggning sist på dagen

 

 

Skydd 

Upprop kl: 08.00 Ön

Kontakt: Lisa Edvardsson 070-2895700 

Platsliggning

Lydnad lägre, IPO-plan (domarlag 3)

Lydnad högre-elit , B-plan (domarlag 4)

Avfärd skog, spår och avsök

Budf och uppletande på Ön

Planskydd ca 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċ
kassor styrelse,
24 sep. 2013 15:25
Ċ
kassor styrelse,
24 sep. 2013 15:25
Comments