Organisation‎ > ‎Draghund‎ > ‎

Tävlingslicenser

Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingslicensavgiften för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30 är 250 kr.

Draghundsportens säsong sträcker sig från 1 juli till 30 juni, vilket betyder att

  • tävlingar på snö (Slädstil och Nordisk stil) under t.ex. december 2015 hör till samma säsong, som tävlingar på snö i mars 2016
  • tävlingar på barmark (Barmarkstil) under t.ex. oktober 2015 hör till samma säsong, som tävlingar på barmark i maj 2016.

Tävlingslicensen är en licens för att få tävla på officiella draghundstävlingar i Sverige. Man löser licens för den klubb man vill tävla för.

Avgiften används av SDSF till sådant som har med tävlingarna att göra, t.ex. domarutbildning, anmälningssystem, tävlingskalender, tidtagningssystem, etc.  I licensen ingår också en försäkring, som gäller vid tävling, organiserad träning och prova-på verksamhet anordnad av medlemsföreningarna. Mer om försäkringens villkor finns här (länk till Folksam).

Ungdomar under 15 år behöver ingen licens, då deras medlemskap i en förening ansluten till SDSF, gör att det är fritt för dem att tävla och medlemskapet gör att de också är försäkrade. Tävlar man enbart i Motionsklass, så behöver man ingen licens, de tävlande är då försäkrade via föreningen ansluten till SDSF.

Undantagna från licenskravet är de medlemmar i Svenska Brukshundklubben, som tävlar enbart på SBK-arrangemang.

Praktiskt

De medlemmar som vill ha licens anmäler och betalar detta till Umeå BHK. Skriv namn, adress telnr, mailadress och personnr och maila dessa uppgifter till carin.nylander@ubhk.se , Ämne Tävlingslicens.
Betala samtidigt 250 kr till Umeå BHK Bg 5103 - 6119, skriv namn och att det gäller tävlingslicens i meddelanderutan.
När pengarna "blivit synliga" för klubben och medlemskap verifierats skickas en ansökan om licens in och det tar SDSF mellan 1-7 dagar att behandla den ansökan.

Föreningar anslutna till SDSF, rapporterar in de medlemmar, som vill ha licens, på föreningens Idrott Onlinesida.
Klubbsidan på draghundsport.se kan användas för att söka fram kontaktperson för resp. klubb/förening.

Ska man tävla utomlands, så tar man kontakt med sdsf@draghundsport.se så får man ett bevis hemskickat på att man har licens i SDSF

Comments