Organisation‎ > ‎Lydnad‎ > ‎

Lydnadsträning

Träning Loobohallen

Under vintern/våren 2019-2020 erbjuder Lydnadsgruppen öppen tävlingslydnadsträning i Loobohallen för medlemmar i UBHK.

lördag    30/11               14-16
lördag    14/12               14-16
lördag    11 /1                14-16
lördag    25/1                 14-16
lördag    8/2                   14-16
lördag    22/2                 14-16
lördag    7/3                   14-16
lördag    28/3                 14-16

Avgift 50 kr/ person. 
Betala helst med swish, i annat fall eller kontanter med jämna pengar på plats.

För dig som har flera hundar gäller träning med en hund i taget så vi alla får plats. Gruppmoment körs efter halva tiden.
Utrymmeskrävande moment kör vi timme 2.

Öppna träningar har ingen instruktör. Vi som tränar hjälps alla åt att se till att  det blir en positiv upplevelse för alla deltagande förare och hundar.
Vid lydnadsgruppens öppna träningstillfällen är det därför fokus på tävlingslydnadsträning.

Väl mött. // Lydnadsgruppen

Träning Utomhus

Under sommarsäsongen strävar lydnadsgruppen efter att anordna tillfällen med tävlingsmässig träning när utrymme finns, öppet för alla Umeå BHKs tävlingsekipage. Tider läggs ut på hemsidan och på Facebook.

Tävlingsmässig träning

Vad innebär tävlingsmässig träning? 
Tanken är att träningen ska vara tävlingslik så att man får tillfälle att träna i den situationen utan att det är "skarpt läge" så att säga.  
Träningen börjar med genomförandet av gruppmomenten (platsliggning och platssittning). Därefter får varje förare fritt välja 2 tävlingsmoment som denne sedan blir kommenderad genom av ansvariga från lydnadsgruppen i en följd. Övriga deltagare agerar publik och ser till att situationen blir så tävlingslik som möjligt.

Föraren bestämmer själv vad denne vill fokusera på under sin tid på planen – störning, länkningsträning eller kanske en helt strikt tävlingsmässig  träning.

Målet med träningen är att ekipagen skall få en så tävlingslik situation som möjligt, men ge möjlighet att träna utvalda delar/svårigheter.

OBS. Lydnadsgruppens ansvarige är ingen instruktör. Vi som tränar hjälps alla åt att se till att  det blir en positiv upplevelse för alla deltagande förare och hundar.