RUS Mentals medlemmar

Sammankallande: Camilla Karlsson
 
Hundansvarig  
 
Utbildningsansvarig: Maria Nord
 
Figurantansvarig: Annika Häggström
 
 
Vill du kontakta oss? Skicka mail till: rus-tb@ubhk.se
Comments