Organisation‎ > ‎

PR-Info

PR-Info når man lättast via e-post, pr-info@ubhk.se.
 
PR-Info ska:
  • Aktivt marknadsföra klubbens verksamhet i samråd med styrelsen, sektorer och kommittéer
  • Ansvara för Öppet hus/Hundens dag och/eller liknande arrangemang i samverkan med andra sektorer och kommittéer
  • Medverka vid möten där PR-Info är direkt berörda
  • Layouta och skicka ut Medlemsinfo
  • Hålla anslagstavlor uppdaterade
  • Organisera medverkan vid externa evenemang som beslutas av PR-Info i samråd med styrelsen
  • Hjälpa verksamhetsgrupper att skriva pressmeddelanden inför tävlingar, prov, utställning och prova-på-dag
  • Tillse att media blir omhändertagen vid de tillfällen pressmeddelande har skickats
  • Hjälpa verksamheter med annonsering, både internt och externt
  • Utveckla och underhålla hemsidan
Webben
Webrådet hanterar layout och övergripande frågor.  
Teknisk support sköts av Carin Nylander.
Respektive verksamhetsgrupp/kommittée ansvarar för innehåll på sina sidor.
 
Webbrådet består av:
Ida Brännvall (PR-Info)

Underordnade sidor (1): Webbsidorna
Comments