Bruksprov och IPO

Frågor och återbud fram till tävlingsdagen: tas@ubhk.se
Lördag 25/9

Appellklass spår
Upprop kl: 08.00 på Ön 
Kontakt tävlingsdagen:
Jenny Marklund     070-256 71 63
 

Elitklass spår
Upprop kl: 08.00 på COOP parkering, Ersboda
Kontakt tävlingsdagen: Anders Högdahl 070-624 33 28
  
Sök lägre, högre
Upprop kl: 08.00 på Ön
Kontakt tävlingsdagen:
Christer Sjögren   070- 542 46 66
 
 
Sök Elit
Upprop kl: 08.00 på Drakenparkeringen  I20
Kontakt tävlingsdagen: Christer Sjögren  070- 542 46 66
 
  Sponsor Höstprovet:

 
Söndag 26/9

Lägre klass spår
Upprop kl: 08.00 på PREEM,Sävar
Kontakt tävlingsdagen:
Kerstin Davis   070-215 91 04
 
 
Högre klasss spår
Upprop kl: 08.00 på Ön
Kontakt tävlingsdagen:
Kicki Bäckström   070-252 59 97
 
 
Rapport elit
Upprop kl:  08.00 på Ön 
Kontakt tävlingsdagen: Pether Ericsson 070-286 49 24 
 
 
 
Skydd lägre, högre, elit
Upprop kl: 08.00 i Bussjö
Kontakt tävlingsdagen: Pether Ericsson 070-286 49 24 
 
 
IPO
Upprop kl: 09.30  S. Stöcksjö vändplats 
Kontakt tävlingsdagen: Annica Sjöström    070-647 05 50
Ċ
kassor styrelse,
26 sep. 2010 15:16
Ċ
kassor styrelse,
26 sep. 2010 15:16
Ċ
kassor styrelse,
13 sep. 2010 15:56
Ċ
kassor styrelse,
18 sep. 2010 13:20
Ċ
kassor styrelse,
26 sep. 2010 15:24
Comments