Höstprovet2014

                                 -  PM                     Deltagarlista Lördag (uppdaterad 140924)                             -  Deltagarlista Söndag (uppdaterad 140924)       

                                                              Lördagens resultat                      Söndagens resultat

                         Tävlingsledare lördag:    Roffa Asplund                                Tävlingsledare söndag: Pether Ericsson

VIKTIG INFO OM HUR BUDFÖRING NUMERA SKALL UTFÖRAS - Läs HÄR  (bläddra till sista sidan - s 63)

Lördag 27/9


Appellklass spår

Upprop kl:  8.00 Ön, UBHK

Kontakt: Åsa 070-6205847

Budföring

Lydnad

Platsliggning

Avfärd spår 

 

Elitklass spår
Upprop kl:  8.00 Coop, Ersboda
Kontakt: Anders 070-6243328
Spår
Lydnad 
Uppletande

 
Sök
Upprop kl: 8.00 Ön UBHK
Kontakt: Maria L 070-2753395 
Budföring
Lydnad
Sök
Uppletande
  
 

 

 
  

 


 
Söndag 28/9

 
Lägre klass spår
Upprop kl: 8.00 Södra infarten, Sävar vid rastplats
Kontakt: Kicki 070-2525997
Budföring 
Spår
Lydnad på Ön efter lunch
 
 
Högre klass spår
Upprop kl: 8.00 Ön, UBHK
Kontakt: Kicki 070-2525997      
Lydnad och
uppletande på Ön
Spår efter lunch
Platsliggning sist på dagen
 
Rapport
Upprop kl: 8.00 Vildmannens parkering, Umeå Garnison
Kontakt: Jeanette 070-2228121     
Rapport
Lydnad och uppletande på Ön 

Skydd
Upprop kl: 8.00 Media Markt, Klockarbäcken
Kontakt: Pether 070-2864924
 
 

Ċ
kassor styrelse,
24 sep. 2014 13:36
Ċ
kassor styrelse,
24 sep. 2014 13:36
Ċ
Okänd användare,
9 sep. 2014 11:28
Comments