Vårprovet 2014

                                 -  PM             - Deltagarlista Lördag          -  Deltagarlista Söndag               

                                      Lördagens resultat                      Söndagens resultat

Tävlingsledare lördag: Jenny Marklund 070-2567163       Tävlingsledare söndag: Lena Nordström 070-5473274

VIKTIG INFO OM HUR BUDFÖRING NUMERA SKALL UTFÖRAS - Läs HÄR  (bläddra till sista sidan - s 63)

Lördag 24/5


Appellklass spår

Upprop kl: 8.00 Ön

Kontakt: Åsa 070-6205847

Budföring

Lydnad

Platsliggning

Avfärd spår ca kl

 

 


Elitklass spår
Upprop kl: 8.00 Coop, Ersboda
Kontakt: Anders 
070-6243328
Lydnad på Ön ca kl
Uppletande på Ön ca kl
 
 
  
 

  
 
 

 

 

 

 

 

Söndag 25/5

Lägre klass spår
Upprop kl: 8.00 Coop, Ersboda
Kontakt: Kicki 070-2525997
Lydnad på Ön ca kl 
Budföring ca
 
 

Högre klass spår
Upprop kl: 8.00 Coop, Ersboda
Kontakt: Kicki 070-2525997      
Lydnad på Ön ca kl
Uppletande på Ön ca kl 

 
  

 


 


Ċ
kassor styrelse,
8 maj 2014 15:23
Ċ
kassor styrelse,
10 maj 2014 16:39
Ċ
kassor styrelse,
10 maj 2014 16:39
Comments